links rechts omhoog omlaag stop uitzoomen inzoomen
 
KLIK OP PLAY:
SPRING NAAR:  
U BEVINDT ZICH IN HET CENTRUM VAN DEN HAAG UITLEG  |  DISCLAIMER

Het historische centrum van Den Haag herbergt vele oude panden. Bekend zijn onder meer de Gevangenpoort, de hofvijver en natuurlijk het torentje van de Premier op het Binnenhof. Ook de Raad van State heeft op het Binnenhof een pand.

HOTSPOTS:

Het opschrift op het beeld van Johan de Witt. De broer van Johan, Cornelis, werd opgesloten in de Gevangenpoort omdat hij beschuldigd werd van het beramen van een aanslag op Willem III van Oranje. Het vonnis luidde verbanning en toen Johan zijn broer kwam halen om hem uitgeleide te doen werden de gebroeders de Witt naar buiten gesleept en door de zeer Oranje gezinde Haagse bevolking om het leven gebracht.

[ terug naar boven ]

Enige tientallen meters van de Gevangenpoort en dichtbij waar het schavot op de Plaats heeft gestaan, staat het standbeeld van Johan de Witt. Johan wijst met zijn rechterhand naar de plek waar hij en zijn broer in 1672 door de Haagse bevolking vermoord zijn. Johan de Witt was raadspensionaris van de Republiek in een tijd dat er geen Oranje als stadhouder regeerde.

[ terug naar boven ]

De Gevangenpoort, gebouwd in 1300, ligt in het midden tussen de panden van de Raad aan het Binnenhof en de Kneuterdijk. De gevangenpoort was tot 1806 ook daadwerkelijk een gevangenis. Achter de Poort ligt nu wat genoemd wordt de "Plaats", dit was de executie-plaats: het 'Groene Zoodje'. Dit was de nette benaming van het schavot van graszoden. De Gevangenpoort is sinds het einde van de 19de eeuw een beschermd monument en is nu als museum toegankelijk.

[ terug naar boven ]

Bekend is natuurlijk 'het torentje van de premier van Nederland' oftewel het 'ministerstorentje'. Dit monument, met spits toelopend dak, dateert van vermoedelijk 1497, maar is in 1547 ingrijpend verbouwd en in latere tijden drastisch gerestaureerd. Oorspronkelijk had het een verdedigingsfunctie, waarna er in 1556 een opslagplaats van werd gemaakt. Na 1581 deed het torentje dienst als gevangenis en vanaf 1849 (Thorbecke) werd het de vaste werkplek van de minister-president.

[ terug naar boven ]virtuele tour en panorama fotografie: virro - virtueel rondkijken